Διαθήκη: Τα είδη των διαθηκών

Η διαθήκη συνιστά την τελευταία βούληση του θεματοφύλακα για τη μοίρα της περιουσίας του μετά τον θάνατό του. Για το λόγο αυτό, μόλις υπάρξει  έγκυρη διαθήκη εφαρμόζονται οι όροι της. Όταν υπάρχουν περισσότερες από μία διαθήκες, ισχύει η τελευταία που έχει συνταχθεί, με την προϋπόθεση ότι  η τελευταία αναιρεί ως προς το περιεχόμενό της τις προηγούμενες. Μπορούν να ισχύσουν παράλληλα παραπάνω από μία διαθήκες, εφόσον η μία δεν εναντιώνεται στην άλλη. Όταν υπάρχει διαθήκη αλλά έχει χαθεί, ή έχει καταστραφεί τυχαία υπάρχει η δυνατότητα ανασυγκρότησης του περιεχομένου της με μάρτυρες, οι οποίοι θα πρέπει να βεβαιώσουν ότι υπήρχε διαθήκη, ότι αυτή χάθηκε ή καταστράφηκε από τυχαίο γεγονός και να αναπτύξουν το περιεχόμενό της.

Πώς συντάσσεται μια διαθήκη: Το πρόσωπο που επιθυμεί να συντάξει μια διαθήκη όσο αφορά στο ελληνικό Δίκαιο, οφείλει να ακολουθήσει τους ειδικούς τύπους διαθηκών. Η ελληνική νομοθεσία αναγνωρίζει τις εξής μορφές διαθήκης: την ιδιόγραφη, τη δημόσια και τη μυστική. Σε κάθε περίπτωση η διαθήκη ισχύει αν είναι σύμφωνη με τη νομοθεσία του κράτους που συντάχθηκε.

Η ιδιόγραφη διαθήκη είναι γραμμένη από τον ίδιο τον κληροδόχο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αποδεικνύεται ευκολότερα το πρόσωπο που συνέταξε πράγματι τη διαθήκη σε περίπτωση που αυτή αμφισβητηθεί, ελέγχοντας τη γραφή του. Η δημόσια διαθήκη, καταρτίζεται ενώπιον συμβολαιογράφου και τριών μαρτύρων. Η επιλογή αυτού του τύπου διαθήκης διακρίνεται από μια γραπτή τυπικότητα και ως εκ τούτου για το λόγο αυτό έχει υψηλή αποδεικτική αξία. Η κατάρτιση αυτού του τύπου διαθήκης είναι πιο χρονοβόρα και δαπανηρή αλλα εγγυάται με μεγαλύτερη ασφάλεια ότι οι επιθυμίες του θεματοφύλακα θα εκφραστούν με νομική ακρίβεια και δεν θα υπάρξει κίνδυνος ασάφειας στο μέλλον. Τέλος, το άτομο που επιθυμεί να συντάξει μυστική διαθήκη πρέπει να συντάξει το ίδιο το περιεχόμενό της, είτε χειρόγραφα είτε με μηχανικά μέσα. Δεν είναι απαραίτητο να γραφτεί από τον ίδιο τον κληροδόχο, αλλά μπορεί να γραφτεί από άλλο άτομο, αρκεί να αντικατοπτρίζεται η θέληση του θεματοφύλακα.

 

[gdlr_notification icon=”icon-telephone” type=”color-border” border=”#99d15e” color=”#000000″]Καλέστε το Δικηγορικό Γραφείο Άρτεμις-Λαβίνια Βασιλοπούλου-Λέφτερ στο 210 3236376 και ένας έμπειρος δικηγόρος θα είναι άμεσα διαθέσιμος να σας λύσει οποιαδήποτε απορία  σας  με εχεμύθεια και ευαισθησία[/gdlr_notification]