ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Το δίκαιο των εταιρειών αποτελεί ένα εκ των βασικότερων τομέων δραστηριοποίησης του δικηγορικού μας γραφείου.

Παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε επιχειρηματίες, έμπορους, αντιπρόσωπους κλπ, για την σύσταση και λειτουργία οποιασδήποτε μορφής εταιρείας τόσο στην Ελλάδα, όσο και στη Ρουμανία.

Αναλαμβάνουμε τη νομική εκπροσώπηση κάθε μορφής εταιριών, εντός και εκτός Ελλάδος, (ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες ΕΠΕ, ΙΚΕ, Ανώνυμες Εταιρίες, υπεράκτιες, συνεταιρισμοί, σωματεία, κοινοπραξίες, αφανείς εταιρείες κλπ.) από το στάδιο της ίδρυσής τους μέχρι και την λύση τους, ήτοι:

 • σύνταξη ιδρυτικών εγγράφων, καταστατικών
 • τροποποίηση καταστατικών
 • σύνταξη πρακτικών αποφάσεων Γενικών Συνελεύσεων και Διοικητικών Συμβουλίων

 

Επιπλέον, αναλαμβάνουμε την διεκπεραίωση όλων των ρητά προβλεπομένων από την ισχύουσα νομοθεσία, μορφών μετασχηματισμών τόσο κατ’ είδος (συγχωνεύσεις, διασπάσεις, μετατροπές, αποσχίσεις κλάδου) όσο και κατ’ εταιρική μορφή (μετασχηματισμοί μεταξύ ομοειδών αλλά και διαφορετικών εταιρικών μορφών), ξεκινώντας από τον πλήρη νομικό και πραγματικό έλεγχο (due diligence) έως και την υπογραφή των οριστικών συμβάσεων.

Υποκατηγορίες με τις οποίες ασχολείται και εξειδικεύεται το δικηγορικό μας γραφείο είναι ενδεικτικά:

Το δικηγορικό μας γραφείο διαθέτει την κρίση και την τεχνογνωσία για να σας βοηθήσει στο  στήσιμο της επιχειρηματικής σας προσπάθειας, στην ίδρυση της εταιρείας σας, καθώς και σε όλη την μετέπειτα πορεία της επιχείρησης σας. 

Μειώστε την φορολογία σας με την ίδρυση μίας εταιρίας στην Ρουμανία!

Το γραφείο μας παρέχει στους πελάτες τη δυνατότητα επέκτασης των δραστηριοτήτων τους, μειώνοντας νόμιμα την φορολογία τους, στηρίζοντας τους οργανωτικά και φορολογικά σε κάθε τους προσπάθεια.

Γιατί στην Ρουμανία;

Η οικονομία της Ρουμανίας είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη οικονομία στην Ευρώπη. Η Ρουμανία εμφάνισε το πρώτο τρίμηνο του 2017 τον μεγαλύτερο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης, μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών, σύμφωνα και με τα στοιχεία της Eurostat, ακολουθούμενη από την Πολωνία και Λιθουανία (4,1% η κάθε μια), τη Λετονία (3,9%), την Ουγγαρία (3,7%) και τη Βουλγαρία (3,4%).

Η Ρουμανία προσφέρει σε επενδυτές και επιχειρήσεις από την Ελλάδα πλήρη δυνατότητα ανάπτυξης ιδανικού φορολογικού σχεδιασμού, με 100% έλεγχο και διακυβέρνηση των εν λόγω εταιρειών από τον Έλληνα επιχειρηματία.

Πλεονεκτήματα Χώρας:

Με τη χρήση μιας εταιρείας στη Ρουμανία ο επιχειρηματίας απολαμβάνει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:

 • Σταθερό και αξιόπιστο επιχειρηματικό περιβάλλον
 • Οι εταιρείες της Ρουμανίας δεν είναι Offshore
 • Τα τιμολόγια που εκδίδουν οι Ρουμάνικες Εταιρίες αναγνωρίζονται κανονικά σε όλες τις χώρες της ΕΕ συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας
 • Οι τιμολογήσεις από και προς τρίτες ευρωπαϊκές χώρες επιτυγχάνονται χωρίς χρεώσεις του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)
 • Επωφελείται από την χαμηλή φορολογία, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα το οικονομικό του απόρρητο, φιλικές δημόσιες υπηρεσίες, απλουστευμένες διαδικασίες εξυπηρέτησης, ευελιξία στη διεύθυνση των επιχειρήσεων και βέβαια την προστασία των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων
 • Δεν είναι υπόχρεος στη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών
 • Μειώνει το κόστος λογιστικής παρακολούθησης της εταιρίας
 • Αποκτά ένα παγκόσμιο επιχειρηματικό προφίλ

Φορολογικοί Συντελεστές:

Τα σημαντικότερα σημεία για το φορολογικό και νομικό πλαίσιο στη Ρουμανία είναι τα ακόλουθα:

 • Η φορολογία για εταιρείες που παρουσιάζουν τζίρο έως 60.000 € και έχουν εργαζόμενο ανέρχεται σε ποσοστό 1% επί του τζίρου.
 • Για ετήσιο τζίρο άνω των 60.000 € μέχρι 500.000 € ανέρχεται σε ποσοστό 3%.
 • Η φορολογία εταιρειών με ετήσιο τζίρο άνω του 500.000 € ανέρχεται σε ποσοστό 16% επί των κερδών
 • Η φορολογία των μερισμάτων για φορολογικούς κατοίκους Ελλάδος είναι 8%. Ο φορολογικός κάτοικος Ελλάδος όταν αποκτά εισόδημα από μερίσματα αλλοδαπής εταιρείας υποχρεούται να δηλώσει τα εισοδήματα αυτά στην φορολογική του δήλωση στην Ελλάδα και μπορεί να τα εισάγει νόμιμα
 • Υπάρχουν συμφωνίες αποφυγής διπλής φορολογίας υπογεγραμμένες μεταξύ Ρουμανίας και άλλων χώρων, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας
 • Γενικός Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 19%
 • Μειωμένος Φόρος Προστιθέμενης Αξίας στα τρόφιμα 9%
 • Δεν καθίσταται υποχρεωτική για τον Διαχειριστή ή τους εταίρους της εταιρίας, η καταβολή ασφαλιστικών εισφορών

Η Ρουμανία προσφέρεται για επενδυτικές προτάσεις όπως:

 • Δημιουργία μονάδων παραγωγής με λήψη Ευρωπαϊκής ή Εθνικής επιδότησης
 • Παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών
 • Επενδύσεις σε ακίνητα
 • Πράσινη ενέργεια, με έμφαση στη βιομάζα και το βιοαέριο
 • Εισαγωγές και Εξαγωγές προϊόντων και υπηρεσιών εντός & εκτός Ε.Ε (αναζήτηση προϊόντων από τη Ρουμανία, προώθηση Ελληνικών προϊόντων στην αγορά της Ρουμανίας κλπ)
 • Ιδιοκτησία και εκμετάλλευση πνευματικών δικαιωμάτων / εμπορικών σημάτων

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΦΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ->

Η διαδικασία ίδρυσης εταιρείας στη Ρουμανία

Είναι απλή, γρήγορη και διεκπεραιώνεται σε απλά βήματα απουσία γραφειοκρατικών καταστάσεων. Η διαδικασία περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα:

Για την ίδρυση της εταιρείας:

 • Επιλογή επωνυμίας εταιρείας και έγκριση
 • Επιλογή μετόχων και διαχειριστών
 • Επιλογή της μορφής της εταιρείας
 • Καθορισμός της έδρας της εταιρείας
 • Πληρεξούσιο σε δικηγόρο
 • Σύνταξη καταστατικού σε δυο γλώσσες (Ρουμανικά- Ελληνικά ή Ρουμανικά- Αγγλικά)
 • Άνοιγμα Τραπεζικού Λογαριασμού της εταιρείας σε ΕΥΡΩ, ΔΟΛΑΡΙΑ, ΛΕΙ και κατάθεση εταιρικού κεφαλαίου στον τραπεζικό λογαριασμό
 • Κατάθεση φακέλου στο Μητρώο Εταιρειών
 • Παραλαβή έγκρισης και πιστοποιητικού ίδρυσης από το Εμπορικό Μητρώο

Για την φορολογική έναρξη της εταιρείας:

 • Έναρξη λογιστικών βιβλίων
 • Εγγραφή και υπαγωγή στο Φ.Π.Α
 • Εγγραφή και υπαγωγή στο VIES

Η όλη διαδικασία ολοκληρώνεται εντός 5 ημερών. Το γραφείο μας αναλαμβάνει την προετοιμασία και την υπογραφή όλων των απαραίτητων εγγράφων στην Ελλάδα (στην Ρουμανική Πρεσβεία) για την διεκπεραίωση των ανωτέρω βημάτων. Η επίσκεψη του νόμιμου εκπροσώπου της νεοσυσταθείσας εταιρείας στη Ρουμανία είναι απαραίτητη, μόνο κατά το άνοιγμα του Τραπεζικού Λογαριασμού. Σε όλη τη διαδικασία ο νόμιμος εκπρόσωπος θα συνοδεύεται από δικηγόρο του γραφείου μας, που γνωρίζει άπταιστα την ελληνική γλώσσα.

Επικοινωνήστε άμεσα με το δικηγορικό μας γραφείο και λάβετε εξατομικευμένη συμβουλευτική για την επιχείρηση σας!

Το δικηγορικό μας γραφείο διαθέτει την κρίση και την τεχνογνωσία για να σας βοηθήσει στο  στήσιμο της επιχειρηματικής σας προσπάθειας, στην ίδρυση της εταιρείας σας, καθώς και σε όλη την μετέπειτα πορεία της επιχείρησης σας.

 

Επικοινωνήστε άμεσα με το δικηγορικό μας γραφείο και λάβετε εξατομικευμένη συμβουλευτική για την επιχείρηση σας!

Χρειάζεσαι Βοήθεια;

Αποτελεσματικές
Νομικές Συμβουλές

Εμπειρία, Πλήρη Διαφάνεια και Αφοσίωση για Αποτελεσματικές Νομικές Συμβουλές με Εξιδεικευμένη Στήριξη