ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δίκαιο Καταναλωτών Ανταγωνισμού

Οι περισσότεροι πελάτες αποφεύγουν την εμπλοκή τους σε χρονοβόρους δικαστικούς αγώνες. Το δικηγορικό μας γραφείο επιδιώκει την ταχεία και με το μικρότερο δυνατό κόστος επίλυση των διαφορών των πελατών του, με τη χρήση εξωδικαστικών εναλλακτικών τρόπων επίλυσής τους.

Παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες και δικαστηριακή εκπροσώπηση σε υποθέσεις που αφορούν ελαττωματικά προϊόντα, παραπλανητική και συγκριτική διαφήμιση, αθέμιτες και παράνομες συναλλακτικές πρακτικές. Εκπροσωπούμε επίσης τους πελάτες μας ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισμού και κάθε άλλης αρχής που εμπίπτει στον τομέα της προστασίας του καταναλωτή.

Παρακολουθώντας από κοντά τις εξελίξεις στο χώρο του ανταγωνισμού και της ελεύθερης κυκλοφορίας στην εσωτερική αγορά, οι συνεργάτες του γραφείου μας είναι σε θέση να παράσχουν ολοκληρωμένες νομικές υπηρεσίες σε εταιρείες και ιδιώτες για θέματα όπως:

  • σχεδιασμός εταιρικών συμβάσεων, κατά τρόπο που να διασφαλίζει τη συμβατότητα με τους κανόνες του ανταγωνισμού
  • αντιδικίες τόσο ως προς τα απομιμητικά προϊόντα, διακριτικά γνωρίσματα, αθέμιτες πρακτικές, παραπλανητική διαφήμιση, όσο και ως προς τις διαφορές προκύπτουσες στα πλαίσια συμβάσεων διανομής, προμήθειας, franchising και εν γένει λειτουργίας δικτύων.

Χρειάζεσαι Βοήθεια;

Αποτελεσματικές
Νομικές Συμβουλές

Εμπειρία, Πλήρη Διαφάνεια και Αφοσίωση για Αποτελεσματικές Νομικές Συμβουλές με Εξιδεικευμένη Στήριξη