ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΚΥΡΩΣΕΙΣ

Επισημες Μεταφρασεις

Το δικηγορικό μας γραφείο αναλαμβάνει την επίσημη και πιστοποιημένη μετάφραση οποιουδήποτε ξενόγλωσσου κειμένου (ιδιωτικού ή δημόσιου εγγράφου) από την αγγλική και ρουμάνικη γλώσσα στην ελληνική γλώσσα, αλλά και αντίστροφα από την ελληνική γλώσσα σε όποια εκ των ανωτέρων γλώσσες.

Οι μεταφράσεις που σας παρέχουμε είναι επίσημες, επικυρωμένες από πιστοποιημένους μεταφραστές συνεργάτες μας και αναγνωρισμένες στην χώρα όπου χρειάζεται να τα χρησιμοποιήσετε.

Το κόστος για κάθε επίσημη μετάφραση και επικύρωση αυτής (όποτε αυτό απαιτείται) προσδιορίζεται από το είδος του κειμένου (π.χ. ιατρικό έγγραφο, νομικό έγγραφο κ.λπ.), το μέγεθός του (αριθμός σελίδων) και τη χρήση για την οποία προορίζεται (π.χ. δικαστική χρήση, χρήση σε χώρα του εξωτερικού κ.λπ.).

Από συμβάσεις μέχρι διπλώματα ευρεσιτεχνίας, από αποφάσεις έως καταθέσεις, μπορείτε να βασιστείτε στους ειδικούς της νομικής μετάφρασης και στους πιστοποιημένους διερμηνείς μας.

Ενδεικτικά αναλαμβάνουμε:

 • Πιστοποιητικά
 • Πτυχία
 • Αναλυτικές Βαθμολογίες
 • Ακαδημαϊκά Έγγραφα
 • Καταθέσεις
 • Διαθήκες
 • Μεταγραφές
 • Φορολογικά έγγραφα
 • Δικαστικές αποφάσεις
 • Καταστατικά Εταιρειών
 • Συμβάσεις
 • Δημόσια έγγραφα (πιστοποιητικά γένεσης, θανάτου, οικογενειακής κατάστασης κ.λπ.)
 • Συμβολαιογραφικά έγγραφα (συμβόλαια, διαθήκες)
 • Εταιρικά έγγραφα (καταστατικά εταιριών, αποφάσεις Δ.Σ. και Γ.Σ. κ.λπ.),
 • Νομικά, οικονομικά, τεχνικά, ιατρικά έγγραφα

 

Μπορούμε να σας αποστείλουμε οικονομική προσφορά για την μετάφραση που χρειάζεστε.

Επισυνάψτε ένα αντίγραφο του εγγράφου σας, μαζί με άλλες λεπτομέρειες που τυχόν χρειάζεται να γνωρίζουμε (Γλώσσα, Αριθμό Επικυρωμένων Αντιγράφων, Επιθυμητή Ημερομηνία Παράδοσης), στείλτε το μας στο vasilopoulouartemis@gmail.com και θα σας ενημερώσουμε άμεσα.

Επιπλέον, το δικηγορικό μας γραφείο αναλαμβάνει την επίσημη επικύρωση οποιουδήποτε εγγράφου επιθυμείτε (δημόσιου ή ιδιωτικού), καθώς και την διεκπεραίωση επικύρωσης των εγγράφων σας με την σφραγίδα APOSTILLE (ΧΑΓΗΣ) από όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ελλάδας ή/και της Ρουμανίας.

Συνεργαζόμαστε με εταιρεία ταχυμεταφορών (courier: ACS, Γενική Ταχυδρομική), προσφέροντάς σας έτσι την δυνατότητα να μας στείλετε με απόλυτη ασφάλεια και ταχύτητα τα έγγραφα που έχετε προς μετάφραση, ενώ, μόλις μεταφραστούν, θα σας παραδοθούν άμεσα και με συνέπεια μέσω της ίδιας εταιρείας.

Χρειάζεσαι Βοήθεια;

Αποτελεσματικές
Νομικές Συμβουλές

Εμπειρία, Πλήρη Διαφάνεια και Αφοσίωση για Αποτελεσματικές Νομικές Συμβουλές με Εξιδεικευμένη Στήριξη