ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Αναλαμβάνουμε υποθέσεις – διαφορές οικογενειακού δικαίου ως ακολούθως:

Συγγένεια, Γάμος, Σύμφωνο συμβίωσης και ελεύθερη ένωση αναπληρωματικούς θεσμούς της οικογένειας, επιτροπεία, ανάδοχη οικογένεια, δικαστική συμπαράσταση και δικαστική επιμέλεια ξένων υποθέσεων.

Στη συγγένεια περιέχεται, μεταξύ άλλων, η τεχνητή γονιμοποίηση, η μητρότητα, η πατρότητα, η τεκνοθεσία (υιοθεσία), η γονική μέριμνα, η διατροφή.

Μη νόμιμος γάμος, οι προσωπικές και περιουσιακές σχέσεις των συζύγων, η διάσταση, το διαζύγιο, η λειτουργία του συμφώνου συμβίωσης, η ελεύθερη ένωση, ο σύγχρονος ρόλος της οικογένειας.

Επιτροπεία ανηλίκων, ανάδοχη οικογένεια, δικαστική συμπαράσταση και δικαστική επιμέλεια ξένων υποθέσεων.

Χρειάζεσαι Βοήθεια;

Αποτελεσματικές
Νομικές Συμβουλές

Εμπειρία, Πλήρη Διαφάνεια και Αφοσίωση για Αποτελεσματικές Νομικές Συμβουλές με Εξιδεικευμένη Στήριξη