ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Πνευματική & Βιομηχανική Ιδιοκτησία

Ο χώρος της πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας περιλαμβάνει τόσο θέματα προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας δημιουργών και καλλιτεχνών, όσο και προστασίας ευρεσιτεχνιών, υποδειγμάτων χρησιμότητας, σχεδίων, εφευρέσεων, σημάτων, προστασίας τεχνογνωσίας και μεταφοράς τεχνολογίας για το χώρο της βιομηχανίας και της βιοτεχνίας.

Ιδιαίτερη ανάπτυξη και ζήτηση παρουσιάζουν τα τελευταία χρόνια, καινοτόμες ιδέες ιδιαίτερα από νέους επιχειρηματίες, η προώθηση, κατοχύρωση, χρηματοδότηση και εκμετάλλευση των οποίων αποτελεί το ζητούμενο γι’ αυτούς και για τη νέα οικονομία.

Το δικηγορικό μας γραφείο παρέχει ολοκληρωμένες νομικές υπηρεσίες στον τομέα της πνευματικής ιδιοκτησίας, από τις οποίες ενδεικτικά αναφέρουμε:

  • Προστασία και καταχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας (διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα, copyright) τόσο εντός Ελλάδος όσο και διεθνώς.
  • Σύνταξη συμβάσεων κάθε είδους και άδειες με αντικείμενο πάσης φύσεως δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (μεταβίβασης, παραχώρησης χρήσης, εκμετάλλευσης)
  • Στρατηγική νομικών βημάτων, αξιολόγηση καινοτομίας, χρηματοδότηση, νομική ανάλυση εκμετάλλευσης.
  • Διαδικτυακό εμπόριο – Συμβάσεις – Άδειες παραχώρησης χρήσης ή εκμετάλλευσης.
  • Προστασία προσώπου, εικόνας και ονόματος. Διαχείριση μάρκας.
  • Συμφωνίες διαφήμισης, χορηγιών και μάρκετινγκ.
  • Προσφέρουμε συμβουλές και αντιπροσωπεύουμε τους πελάτες μας ενώπιον Ελληνικών και Διεθνών Αρχών που συνδέονται με τα ζητήματα διαχείρισης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.
  • Αντιδικίες κάθε είδους προκύπτουσες στο πεδίο του δικαίου της πνευματικής ιδιοκτησίας.

Η νομική υποστήριξη όλων των παραπάνω γίνεται σε δικαστικό επίπεδο ή και εξωδικαστικά, με αναλυτικές συμβουλές για την ανάπτυξη των δικαιωμάτων, των ιδεών και της δημιουργίας στο πέρασμα προς την επιχειρηματική εκμετάλλευση. Επίσης συνεργαζόμαστε με οργανισμούς και εταιρείες στο εξωτερικό για την εξωστρεφή δράση της ελληνικής επιχειρηματικότητας ώστε να υπάρχουν οι δυνατότητες χρηματοδότησης και νομικής προστασίας και εκτός των ελληνικών συνόρων.

Χρειάζεσαι Βοήθεια;

Αποτελεσματικές
Νομικές Συμβουλές

Εμπειρία, Πλήρη Διαφάνεια και Αφοσίωση για Αποτελεσματικές Νομικές Συμβουλές με Εξιδεικευμένη Στήριξη