ΔΙΚΑΙΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Προσφέρουμε στους πελάτες μας ένα ευρύ φάσμα νομικών υπηρεσιών σε σχέση με όλους τους τύπους ακινήτων, συμπεριλαμβανομένων εμπορικών, βιομηχανικών και ιδιωτικών, σε θέματα απόκτησης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης ακίνητης περιουσίας ενεργώντας τόσο για λογαριασμό επιχειρήσεων, όσο και για λογαριασμό φυσικών προσώπων της εγχώριας και διεθνούς αγοράς.

Ως γνωστόν, η Ελλάδα αποτελεί κορυφαίο τουριστικό προορισμό, αλλά και χώρα παροχής επιχειρηματικών ευκαιριών ανάπτυξης στον τομέα των τουριστικών επιχειρήσεων.
Το γραφείο μας διατηρεί ένα αξιόλογο δίκτυο συνεργατών τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό, ήτοι συγκεκριμένα μεσίτες και επενδυτικούς συμβούλους ακινήτων – ξενοδοχείων, καθώς και εταιρείες διαχείρισης ξενοδοχείων.

Παρακολουθώντας και αντιμετωπίζοντας την ιδιομορφία του τουριστικού κλάδου, είμαστε και σε θέση να προσφέρουμε προτάσεις και λύσεις σχετικά με τους νόμους και κανονισμούς που ισχύουν για την εύρυθμη λειτουργία των τουριστικών επιχειρήσεων, των ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων, του θεματικού και συνεδριακού τουρισμού, απομειώνοντας, κατά το δυνατόν, τον επιχειρηματικό κίνδυνο και αναζητώντας εναλλακτικές πρακτικές λύσεις με στόχο την κερδοφόρα πορεία αυτών.

Υποστηρίζουμε επίσης τους πελάτες μας σε κάθε βήμα που κάνουν στην τουριστική δραστηριότητά τους και ιδίως με σύγχρονες μορφές συμβάσεων, ενώ όλα τα θέματα τουριστικού κλάδου, όπως εξελίσσονται σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο, αποτελούν αντικείμενο ενασχόλησής μας.

Οι νομικές υπηρεσίες που προσφέρουμε στους τομείς αυτούς περιλαμβάνουν:

 • Συμβάσεις εμπορικής συνεργασίας
 • Συμβάσεις τουριστικής εκμετάλλευσης ακινήτων
 • Έκδοση αδειών και νομιμοποιήσεις τουριστικών καταλυμάτων και επιχειρήσεων
 • Συμβάσεις Τουριστικών Επιχειρήσεων Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.)
 • Συμβάσεις αγοραπωλησίας ξενοδοχειακών μονάδων
 • Συμβάσεις και αδειοδότηση επιχειρήσεων εναλλακτικών μορφών τουρισμού (αθλητικός τουρισμός, θαλάσσιος τουρισμός, τουρισμός υπαίθρου, ψυχαγωγικών και θεματικών πάρκων κτλ).
 • Συμβάσεις παροχής τουριστικών υπηρεσιών
 • Συμβάσεις μακροχρόνιων και βραχυχρόνιων μισθώσεων τουριστικών καταλυμάτων
 • Συμβάσεις τουριστικών πρακτόρων

 

Επικοινωνήστε άμεσα με το δικηγορικό μας γραφείο και λάβετε εξατομικευμένη συμβουλευτική για το ακίνητό σας!

Το δικηγορικό μας γραφείο προσφέρει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων, με αξιοπιστία προς τον ιδιοκτήτη αλλά και τον επισκέπτη. Μέσα από την εμπειρία και την γνώση των συνεργατών μας,  μεριμνούμε ώστε να κάνουμε το ακίνητό σας μια κερδοφόρα επιχείρηση για εσάς, παρουσιάζοντάς την σε αγορές στην Ελλάδα, στην Ρουμανία και όχι μόνο. Είτε διαθέτετε ένα ακίνητο το οποίο επιθυμείτε να νοικιάσετε, είτε θέλετε να διαχειριζόμαστε τις κρατήσεις σας, θα βρούμε έναν τρόπο για μία αμοιβαία επωφελή συνεργασία.

Διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας με μια ευέλικτη συνεργασία, αναλαμβάνοντας τα κάτωθι:

 • Σας βρίσκουμε φερέγγυο και αξιόπιστο μισθωτή
 • Συντάσσουμε τα μισθωτήρια ιδιωτικά συμφωνητικά
 • Εξασφαλίζουμε την νομιμότητα της κάθε συναλλαγής που έχει σχέση με τις μισθωτικές σας συμβάσεις
 • Συνδράμουμε στην διεκδίκηση καθυστερούμενων μισθωμάτων
 • Διεκπεραιώνουμε τις λογιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις σας σε συνεργασία με έμπειρους λογιστές
 • Ασφαλίζουμε την ακίνητη περιουσία σας για κάθε ουσιαστική κάλυψη, συνεργαζόμενοι με μεγάλο ασφαλιστικό φορέα

 

Επικοινωνήστε άμεσα με το δικηγορικό μας γραφείο και λάβετε εξατομικευμένη συμβουλευτική για το ακίνητό σας!

Η αγορά ακινήτου στην Ελλάδα είναι μια διαδικασία η οποία απαιτεί έρευνα και σωστή καθοδήγηση. Για το λόγο αυτό, εάν αποφασίσετε να αγοράσετε ένα ακίνητο στην Ελλάδα, κρίνεται απαραίτητη η επιλογή ενός δικηγόρου, ο οποίος θα ενεργεί ως νομικός εκπρόσωπός σας σε όλες τις συναλλαγές. Αυτό επιτυγχάνεται με την υπογραφή ενός πληρεξούσιου, ώστε ο δικηγόρος να μπορεί να ενεργεί για λογαριασμό σας.

Το δικηγορικό μας γραφείο προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και βήματα, μέχρι την ολοκλήρωση της αγοραπωλησίας.

 

Τι κάνουμε για σας:

Βήμα 1

 • Ελέγχουμε τους τίτλους ιδιοκτησίας από το Υποθηκοφυλακείο.
 • Ελέγχουμε εάν το ακίνητο πληροί όλους τους νόμιμους όρους δόμησης, ανάλογα με τους δομικούς περιορισμούς της περιοχής στην οποίο ανήκει.
 • Απευθυνόμαστε στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.(District Tax Office) της περιοχής όπου διαμένετε, ώστε να αποκτήσετε το απαραίτητο για τη πράξη αγοραπωλησίας Α.Φ.Μ.(Tax Registration Number). Για κατοίκους εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να απευθυνθούμε στο Ειδικό Τμήμα της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. για μη Ευρωπαίους υπηκόους.
 • Ανοίγουμε με πρόσθετη εξουσιοδότηση (Power of Attorney) τον ατομικό σας λογαριασμό σε ελληνική τράπεζα της επιλογής σας, ώστε να μπορείτε να μεταφέρετε χρήματα από τη τράπεζα της χώρας σας για τη διεξαγωγή όλων των απαραίτητων πληρωμών.
 • Ερευνούμε για λογαριασμό σας τα στεγαστικά προγράμματα των ελληνικών τραπεζών και να σας καθοδηγήσει εάν το κρίνετε απαραίτητο.

 

Βήμα 2
Θα πρέπει αποσαφηνιστούν όλες οι λεπτομέρειες που αφορούν το ακίνητο που πρόκειται να αγοραστεί, να καθοριστούν οι προδιαγραφές του και να οριστεί ο τρόπος πληρωμής.

 

Βήμα 3
Οφείλετε να καταβάλετε τη συμφωνηθείσα προκαταβολή προς τον πωλητή για τον αρραβώνα – συμφωνία αγοράς του ακινήτου, έτσι ώστε να απευθυνθούμε σε συμβολαιογράφο (είτε επιλογής σας, είτε – σε περίπτωση που δεν έχετε κάποια προτίμηση – σε συμβολαιογράφο συνεργάτη του γραφείου μας), μετά την ολοκλήρωση όλων των νομικών ελέγχων, για τη σύνταξη και τον έλεγχο του συμβολαίου αγοραπωλησίας του ακινήτου.

 

Βήμα 4
Το βήμα αυτό περιλαμβάνει την ολοκλήρωση της συμφωνίας αγοραπωλησίας του ακινήτου. Αφού συνταχθούν νομίμως όλα τα σχετικά έγγραφα, η πώληση μπορεί να ολοκληρωθεί γρήγορα. Ο συμβολαιογράφος θα έχει συντάξει ένα επίσημο συμβόλαιο, το οποίο στη συνέχεια υπογράφεται στο γραφείο του, παρουσία των δικηγόρων που εκπροσωπούν τα συμβαλλόμενα μέρη. Εάν αποφασίσετε να μην παραστείτε, μπορείτε να υπογράψετε ένα πληρεξούσιο, προκειμένου να εκπροσωπηθείτε από το γραφείο μας.

 

Βήμα 5
Απομένουν μόνο μια σειρά από ενέργειες του γραφείο μας για λογαριασμό σας, όπως:

 • Η διενέργεια των συμβατικών πληρωμών για την αγορά του ακινήτου σας.
 • Η διευθέτηση για λογαριασμό σας όλων των συνδέσεων με τις Υπηρεσίες  Κοινής Ωφέλειας, πχ για τη λήψη ρεύματος και νερού.
 • Η διαβεβαίωση ότι ο συμβολαιογράφος κατέθεσε το συμβόλαιο αγοραπωλησίας του ακινήτου στο Υποθηκοφυλακείο, το οποίο με τη σειρά του οφείλει να εκδώσει νέους Τίτλους Ιδιοκτησίας στο όνομα του νέου ιδιοκτήτη.
 • Η διαβεβαίωση ότι σύμφωνα με πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση, ο συμβολαιογράφος υπέβαλε τη συναλλαγή αγοραπωλησίας του ακινήτου προς καταχώρηση στο Εθνικό Κτηματολόγιο (Land Registry-Cadastre).
 • Αξίζει να σημειωθεί ότι έχοντας κατά την υπογραφή του οριστικού συμβολαίου αγοραπωλησίας συμφωνήσει στα στάδια και το χρονοδιάγραμμα πληρωμής, θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε έγκαιρα το χρονοδιάγραμμα πληρωμών. Σημειώνεται ότι κατά τη μεταφορά χρημάτων από τη τράπεζα της χώρας σας σε τραπεζικό λογαριασμό στην Ελλάδα, λαμβάνετε αποδεικτικά ΅Pink slipsΆ, τα οποία αποδεικνύουν ότι τα χρήματα μεταφέρθηκαν από το εξωτερικό και τα οποία θα πρέπει να φυλάξετε, ώστε να τα προσκομίσετε κατά την υποβολή της φορολογικής σας δήλωσης το επόμενο φορολογικό έτος, ώστε να καλύψετε τη δηλωθείσα αξία του αγορασθέντος ακινήτου. 

Ειδικότερα ασχολούμαστε με:

 • Συμβόλαια αγοραπωλησιών ακινήτων
 • Ελέγχους τίτλων σε Κτηματολόγια και Υποθηκοφυλακεία
 • Δωρεά, γονική παροχή
 • Υποθήκη, προσημείωση υποθήκης
 • Μίσθωση
 • Οριζόντια & κάθετη ιδιοκτησία
 • Αντιπαροχή
 • Κατοικία
 • Ανταλλαγή
 • Επαγγελματικά ακίνητα
 • Διανομή
 • Οικόπεδα
 • Κατατμήσεις
 • Leasing
 • Εντός σχεδίου, εκτός σχεδίου
 • Δασικά, αρχαιολογικά, αιγιαλός και παραλία
 • Απαλλοτριώσεις
 • Μεσιτική αμοιβή
 • Αντιμετώπιση φορολογικών ζητημάτων ακινήτων, καθώς και υποστήριξη επί θεμάτων Πολεοδομικής νομοθεσίας
 • Διαπραγμάτευση και κατάρτιση – παράσταση σε συμβόλαια αγοραπωλησίας ακινήτων ενώπιον συμβολαιογράφου (είτε επιλογής σας, είτε – σε περίπτωση που δεν έχετε κάποια προτίμηση – σε συμβολαιογράφο συνεργάτη του γραφείου μας)
 • Μισθώσεις και χρονομεριστικές μισθώσεις ακινήτων,
 • Επενδυτικά προϊόντα, σύγχρονες μορφές χρηματοδότησης και ανάπτυξης ακίνητης περιουσίας.
 • Δικαστικές εμπράγματες διαφορές συμπεριλαμβανομένων μισθωτικών διαφορών.
 • Αγωγές, γνωμοδοτήσεις, εκτιμήσεις για ακίνητα
 • Κληρονομικά 

Χρειάζεσαι Βοήθεια;

Αποτελεσματικές
Νομικές Συμβουλές

Εμπειρία, Πλήρη Διαφάνεια και Αφοσίωση για Αποτελεσματικές Νομικές Συμβουλές με Εξιδεικευμένη Στήριξη