Πνευματική Ιδιοκτησία

Η πνευματική ιδιοκτησία είναι ένα είδος δικαιώματος σε άυλα αγαθά και ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία δικαιωμάτων που προστατεύουν τα έργα της ανθρώπινης νόησης και είναι γενικά γνωστή ως Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Η πνευματική ιδιοκτησία, δίνει ένα περιορισμένο χρονικό, αλλά απόλυτο και αποκλειστικό δικαίωμα στον δημιουργό των έργων του νου, όπως ορίζεται από το νόμο, να ασκεί μια σειρά εξουσιών, οικονομικές και ηθικές. Για να κατανοήσουμε γιατί η Πνευματική Ιδιοκτησία είναι δικαίωμα διαφορετικής φύσης από τα δικαιώματα Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, όπως διπλώματα ευρεσιτεχνίας και εμπορικά σήματα (trademarks), πρέπει να επικεντρωθούμε στο πεδίο της νομικής προστασίας που παρέχεται από καθένα από αυτά τα τρία είδη δικαιωμάτων:

Τα πνευματικά δικαιώματα προστατεύουν την αρχική συμβολή του δημιουργού που οδηγεί στη δημιουργία ενός συγκεκριμένου έργου του πνεύματος. Η προστασία έγκειται στην απαγόρευση των περισσότερων χρήσεων του έργου, ειδικότερα, της αναπαραγωγής και της
διανομής. Τα πνευματικά δικαιώματα προσφέρουν περισσότερη προστασία για έργα που περιέχουν στοιχεία δημιουργικότητας και πρωτοτυπίας παρά για έργα βιομηχανικής φύσης, αν και με την εισαγωγή έργων όπως προγράμματα υπολογιστών και βάσεις δεδομένων,
έχουμε δει μια λειτουργική στροφή των πνευματικών δικαιωμάτων προς πιο ωφελιμιστικά αντικείμενα.

Ένα δίπλωμα ευρεσιτεχνίας προστατεύει μια καινοτόμο εφεύρεση ή διαδικασία παραγωγής. Αυτό που προστατεύεται εδώ είναι η καινοτομία και όχι η πρωτοτυπία. Επίσης, όπως είναι σαφές από την περιγραφή της εφεύρεσης και τις υποχρεώσεις δημοσιότητας που βρίσκονται στο επίκεντρο του συστήματος προστασίας διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, ο σκοπός της αδειοδότησης δεν είναι να περιορίσει τη χρήση μιας συγκεκριμένης εφεύρεσης αλλά να περιορίσει την κατασκευή αυτής της εφεύρεσης.

Το trade mark διασφαλίζει και προστατεύει τη συγκεκριμένη σχέση μεταξύ ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας και ενός συγκεκριμένου διακριτικού χαρακτηριστικού. Εδώ, το αντικείμενο προστασίας δεν είναι η αντιγραφή του λογότυπου του σήματος αλλά η
συσχέτισή του με ένα συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία. Το ίδιο το σήμα ή ο τίτλος μπορούν να προστατευτούν ανεξάρτητα ως έργο εικαστικής τέχνης και έργο λόγου αντίστοιχα.

[gdlr_notification icon=”icon-telephone” type=”color-border” border=”#99d15e” color=”#000000″]Καλέστε το Δικηγορικό Γραφείο Άρτεμις-Λαβίνια Βασιλοπούλου-Λέφτερ στο 210 3236376 και ένας έμπειρος δικηγόρος θα είναι άμεσα διαθέσιμος να σας λύσει οποιαδήποτε απορία  σας  με εχεμύθεια και ευαισθησία[/gdlr_notification]