Προσδιορισμός της ευθύνης κατηγορουμένου για μη καταβολή χρεών

Κρίθηκε ως συνταγματική η υποχρέωση καταβολής αναλογικού παραβόλου στις χρηματικού αντικειμένου φορολογικές διαφορές.

Πιο συγκεκριμένα, το ΣτΕ δέχθηκε ότι η θέσπιση της προϋπόθεσης καταβολής αναλογικού παραβόλου στις χρηματικές φορολογικές διαφορές, αποτελεί θεμιτό περιορισμό του δικαιώματος δικαστικής προστασίας. Παράλληλα, από την στιγμή που η διαφορά εμπίπτει στις φορολογικές, εφαρμόζονται πλήρως οι διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας και ως αποτέλεσμα αυτού, δεν υπάρχει η δυνατότητα για συμπλήρωση του υπολειπόμενου ποσού παραβόλου κατόπιν πρόσκλησης του φορολογούμενου (ΣτΕ 1020/2019).


Τα χρέη από τα αδικήματα περί φοροδιαφυγής ανεξάρτητα από το ύψος τους δεν συνυπολογίζονται για τον προσδιορισμό της ευθύνης του κατηγορουμένου για το έγκλημα της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο.

Ειδικότερα, η κρίση του Αρείου Πάγου μεταξύ άλλων βρήκε έρεισμα στην αρχή της εφαρμογής του ευμενέστερου ποινικού νόμου. Δεδομένου ότι η τροποποίηση του Άρθρου 25 του Ν. 1882/1990 κατέστησε την πράξη ανέγκλητη, δεν είχε εκδοθεί ακόμα αμετάκλητη δικαστική απόφαση και κατόπιν συνεκτίμησης των πραγματικών περιστατικών, ο Άρειος Πάγος αποφάσισε την αθώωση του κατηγορουμένου ως προς το έγκλημα της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο. Με την απόφαση αυτή, επιλύεται και σε νομολογιακό επίπεδο το ζήτημα που είχε προκύψει στο παρελθόν και είχε ως αποτέλεσμα η ίδια φορολογική παράβαση από τον ίδιο δράστη να τιμωρείται βάσει δύο διαφορετικών ποινικών διατάξεων κατά παράβαση των βασικών διεθνών αρχών του ποινικού δικαίου (ΑΠ 828/2020).

Πηγή: grant-thornton.gr