BLOG & NEWS
Your Ultimate Island's Destination Guide

Προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας διαμονής με τον καινούργιο νόμο Ν. 5078/2023

Nα διαθέτει δήλωση προσφοράς εργασίας από εργοδότη στην Ελλάδα, για την απασχόλησή του με καθεστώς εξαρτημένης εργασίας ή παροχής υπηρεσιών/ έργου Nα συμπληρώνει τουλάχιστον τρία (3) συνεχή έτη παραμονής στην Ελλάδα, πριν την υποβολή της αίτησης Ο αιτών να κατέχει διαβατήριο, ακόμη και αν έχει λήξει Να μην συντρέχουν λόγοι δημόσιας τάξης και ασφάλειας Ο […]

Discover    

Διεκδίκηση χρημάτων λόγω εγκλωβισμού στον δρόμο

Ένα από τα δικαιώματα του πολίτη σε περίπτωση εγκλωβισμού στο δρόμο (είτε είναι δημόσιος, είτε κοινόχρηστος, είτε ιδιωτικός κ.λ.π) είναι η αξίωση της χρηματικής ικανοποίησης του ως αποζημίωση, λόγω αποκατάστασης της ηθικής βλάβης (και όχι το εσφαλμένο ψυχική οδύνη). Σε περίπτωση θανάτωσης προσώπου, η χρηματική αυτή ικανοποίηση μπορεί να επιδικαστεί στην οικογένεια του θύματος λόγω ψυχικής οδύνης. […]

Discover    

Σύμφωνο συμβίωσης. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα.

Το θέμα το παρουσιάζουμε σήμερα επιγραμματικά, καθώς τόσο το γραφείο μας, όσο και πολλοί συνάδελφοι ακόμη δέχονται ερωτήσεις για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προκύπτουν, με τους συντρόφους τους, ,επιλέγοντας να συνυπογράψουν αυτό το έγγραφο. Αν και αρμόδιος είναι ο συμβολαιογράφος, εμείς επιγραμματικά θα παρουσιάσουμε το θέμα και τους λόγους που η συγκεκριμένη σύμφωνο, […]

Discover    

Οι παππούδες υπόχρεοι στην διατροφή των εγγονών τους.

Το σκεπτικό του Νόμου.  Η υπ αρ. 63/2020 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών πριν μερικούς μήνες δικαίωσε μητέρα η οποία προσέφυγε κρίνοντας ότι με δεδομένο ότι δεν μπορούσε λόγω ανεργίας ο πατέρας του παιδιού με τον οποίο φυσικά είχε χωρίσει να πληρώνει την διατροφή, υπόχρεος ήταν ο παππούς ( πατέρας του πατέρα). Η απόφαση του δικαστηρίου έκρινε […]

Discover    

Γυναικοκτονία ή ανθρωποκτονία;

Μετά από μια σειρά ειδεχθών εγκλημάτων γυναικών από τους συζύγους ή τους συντρόφους τους,συζητήθηκε και πολλές φορές δίχασε διαμορφωτές δημόσιας άποψης, αν πρέπει να χαρακτηρίζονται τα εγκλήματα αυτά ως ανθρωποκτονίες ή γυναικοκτονίες. Η γυναικοκτονία  αφορά με την βίαιο τρόπο αφαίρεση της ζωής γυναίκας ή οποία ήταν ή είναι σύζυγος, ή σύντροφος ή σε μια όχι […]

Discover    

Πνευματική Ιδιοκτησία

Η πνευματική ιδιοκτησία είναι ένα είδος δικαιώματος σε άυλα αγαθά και ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία δικαιωμάτων που προστατεύουν τα έργα της ανθρώπινης νόησης και είναι γενικά γνωστή ως Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Η πνευματική ιδιοκτησία, δίνει ένα περιορισμένο χρονικό, αλλά απόλυτο και αποκλειστικό δικαίωμα στον δημιουργό των έργων του νου, όπως ορίζεται από το νόμο, να […]

Discover    

Διαθήκη: Τα είδη των διαθηκών

Η διαθήκη συνιστά την τελευταία βούληση του θεματοφύλακα για τη μοίρα της περιουσίας του μετά τον θάνατό του. Για το λόγο αυτό, μόλις υπάρξει  έγκυρη διαθήκη εφαρμόζονται οι όροι της. Όταν υπάρχουν περισσότερες από μία διαθήκες, ισχύει η τελευταία που έχει συνταχθεί, με την προϋπόθεση ότι  η τελευταία αναιρεί ως προς το περιεχόμενό της τις […]

Discover    

Βιομηχανικό Σχέδιο

Πρόκειται επί της ουσίας για νέες επινοήσεις του ανθρωπίνου πνεύματος που αφορούν ένα ενσώματο κινητό αντικείμενο. Μιλάμε για μία εφευρετική ιδέα, η οποία ομοίως δίνει λύση σε ένα τεχνικό πρόβλημα. Ωστόσο εν προκειμένω το επινόημα δεν απαιτείται να εμπεριέχει υψηλή εφευρετική δραστηριότητα αλλά μπορεί να έχει χαμηλότερο εφευρετικό ύψος. Προϋποθέσεις για να θεωρηθεί ένα επινόημα […]

Discover