Διαζύγιο εξπρές μ’ ένα κλικ.

Αναφερόμαστε στην έκδοση διαζυγίου “της νέας ψηφιακής εποχής” για το οποίο έχει προβλεφθεί ειδική πλατφόρμα στο gov.gr,  όπου ο γάμος μπορεί να λύνεται ηλεκτρονικά μέσα σε 10 μέρες, σε περίπτωση που το διαζύγιο είναι συναινετικό. Τη διαδικασία εκκινεί πάντα ο ένας εκ των δύο δικηγόρων, ο οποίος συνδέεται στην εφαρμογή, μέσω των κωδικών του «PORTAL OLOMELEIA» την οποία  μπορεί να ακυρώσει  χωρίς να απαιτείται κάποια άλλη ενέργεια.Τα στοιχεία του δικηγόρου που εισέρχεται στην πλατφόρμα αντλούνται αυτομάτως από το «Portal Olomeleia» και περιλαμβάνουν: Α.Φ.Μ., Α.Μ. Δικηγορικού Συλλόγου, Όνομα, Επίθετο και Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου.

Στη συνέχεια ο δικηγόρος καταχωρεί υποχρεωτικά στην πλατφόρμα το τελικό σχέδιο του ιδιωτικού συμφωνητικού στο σχετικό πεδίο και υποχρεωτικά τα στοιχεία του συμβολαιογράφου, επιλέγοντάς τον από τη λίστα των συμβολαιογράφων, καθώς και τα στοιχεία του αντιδίκου δικηγόρου. O έτερος δικηγόρος επιβεβαιώνει τα στοιχεία, το τελικό έγγραφο και την επιλογή του συμβολαιογράφου. Στην συνέχεια οι σύζυγοι εισέρχονται στην πλατφόρμα, λαμβάνουν γνώση του ιδιωτικού συμφωνητικού και εφόσον συμφωνήσουν αρχίζει η προθεσμία των 10 ημερών. Μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, μπορεί να γίνει ακύρωση της διαδικασίας από οποιοδήποτε μέρος. Μόλις περάσουν οι 10 μέρες, δικηγόροι και συμβολαιογράφος ενημερώνονται, έτσι ώστε να υπογραφεί η πράξη είτε δια ζώσης, είτε με ψηφιακή υπογραφή.

Μόλις υπογραφεί η συμβολαιογραφική πράξη, ο συμβολαιογράφος εισέρχεται στην εφαρμογή για να οριστικοποιήσει το διαζύγιο, επιλέγοντας και επιβεβαιώνοντας την επιλογή του, εισάγοντας τον αριθμό της συμβολαιογραφικής πράξης και την ημερομηνία σύνταξής της, στάδιο κατά το οποίο απαγορεύεται να ακυρωθεί η διαδικασία. Αν ο γάμος ήταν θρησκευτικός ο συμβολαιογράφος θα έπρεπε να εισαγάγει στην εφαρμογή τα στοιχεία από την απόφαση πνευματικής λύσης γάμου και ειδικότερα την ημερομηνία ,την μητρόπολη έκδοσης και τον σχετικό αριθμό πρωτοκόλλου της μητρόπολης. Η εφαρμογή ενημερώνει το μητρώο πολιτών μέσω Webservice, το οποίο επιστρέφει έναν κωδικό μοναδικό αναγνωριστικό, βάσει του οποίου οι σύζυγοι/δικηγόροι θα μπορούν να επικοινωνήσουν με τον ληξίαρχο για την εξέλιξη της υπόθεσης, αν αυτό χρειαστεί.

[gdlr_notification icon=”icon-telephone” type=”color-border” border=”#99d15e” color=”#000000″]Καλέστε το Δικηγορικό Γραφείο Άρτεμις-Λαβίνια Βασιλοπούλου-Λέφτερ στο 210 3236376 και ένας έμπειρος δικηγόρος θα είναι άμεσα διαθέσιμος να σας λύσει οποιαδήποτε απορία  σας  με εχεμύθεια και ευαισθησία[/gdlr_notification]