Διαζύγιο

Το διαζύγιο είναι η νομική διαδικασία που ακολουθείται, προκειμένου να λυθεί ένας νομίμως τελεσθείς γάμος δύο εν ζωή ενηλίκων, είτε αυτός είναι πολιτικός είτε θρησκευτικός. Στην περίπτωση ενός διαζυγίου τα ζητήματα που μπορεί να ανακύψουν είναι πολλά, όπως η διανομή της κοινής περιουσίας, η χρήση οικογενειακής στέγης, η διατροφή συζύγου, κλπ.

Τα παραπάνω ζητήματα και χρήζουν προσεκτικού χειρισμού από έμπειρο δικηγόρο, ο οποίος θα δράσει  ανάλογα με την ιδιαιτερότητα κάθε περίπτωσης. Οι τύποι διαζυγίου είναι δύο: το συναινετικό διαζύγιο και το διαζύγιο με αντιδικία. Κάθε τύπος διαζυγίου έχει τα δικά του χαρακτηριστικά και ταιριάζει σε συγκεκριμένες περιπτώσεις λύσης γάμου.

Το συναινετικό διαζύγιο επιλέγεται όταν υπάρχει κοινή βούληση για την λύση όλων των ανωτέρω ζητημάτων ενώ το διαζυγιο με αντιδικία ταιριάζει στην μη συναινετική λύση ενός γάμου. Και οι δύο διαδικασίες τελούνται από δικηγόρο διαζυγίων.

Το συναινετικό διαζύγιο είναι ταχύτερη και οικονομικότερη νομική διαδικασία, δεδομένης της απλούστευσης της διαδικασίας και της εμπλοκής συμβολαιγράφου αντί του Πρωτοδικείου, ωστόσο προϋποθέτει τη συμφωνία των δύο μερών στη συναινετική επίλυση όλων των μεταξύ τους ζητημάτων καθώς και στη συναινετική λύση του γάμου τους. Το διαζύγιο κατ’ αντιδικία περιλαμβάνει δύο τρόπους λύσης του γάμου: τη λύση του γάμου λόγω ισχυρών κλονιστικών γεγονότων που συνέβησαν κατά τη διάρκεια της εγγάμου συμβιώσεως και καθιστούν ανυπόφορη την περαιτέρω συνύπαρξη των μερών και τη λύση του γάμου λόγω διετούς διαστάσεως.

Στην περίπτωση ύπαρξης ανηλίκου τέκνου σε έναν γάμο του οποίου επίκειται η λύση με διαζύγιο, κρίσιμη είναι η περιφρούρηση πάνω απ’ όλα των συμφερόντων του. Η επιμέλεια ανηλίκου τέκνου, η διατροφή ανηλίκου τέκνου, η επικοινωνία του γονέα που δεν ασκεί την επιμέλεια του τέκνου με το τελευταίο είναι ορισμένα μόνο από τα βασικά ζητήματα που πρέπει να απαντηθούν. Εάν οι δύο γονείς επιλέξουν τη λύση του συναινετικού διαζυγίου,  όλα τα παραπάνω ζητήματα μπορούν να επιλυθούν στα πλαίσια ενός ιδιωτικού συμφωνητικού, το οποίο θα συμπεριληφθεί αυτολεξεί μέσα στη συμβολαιογραφική πράξη συναινετικής επίλυσης του γάμου, που θα συνταχθεί από τον συμβολαιογράφο και θα επικυρωθεί από το δικαστήριο. Εάν ωστόσο δεν υπάρχει δυνατότητα συναίνεσης των μερών στα ως άνω ζητήματα, η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθηθεί είναι αυτή της αντιδικίας ως προς τη λύση του γάμου και των ασφαλιστικών μέτρων ως προς τα θέματα επιμέλειας, διατροφής και επικοινωνίας του ανηλίκου τέκνου.

Ζητήματα διανομής της κοινής περιουσίας που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια της εγγάμου συμβιώσεως, επίσης εγείρονται πολλές φορές στην περίπτωση διαζυγίου, τα οποία λύνονται είτε με την έγερση αγωγής για τα αποκτήματα του γάμου είτε με συμφωνία των μερών. Αντίστοιχα θέματα μπορούν να προκύψουν αναφορικά με τη διανομή της οικοσκευής.

[gdlr_notification icon=”icon-telephone” type=”color-border” border=”#99d15e” color=”#000000″]Για υποθέσεις οικογενειακού δικαίου kαλέστε το Δικηγορικό Γραφείο Άρτεμις-Λαβίνια Βασιλοπούλου-Λέφτερ στο 210 3236376 και ένας έμπειρος δικηγόρος θα είναι άμεσα διαθέσιμος να σας λύσει οποιαδήποτε απορία  σας  με εχεμύθεια και ευαισθησία[/gdlr_notification]