Πότε μπορεί να γίνει προσβολή μιας διαθήκης και για ποιους λόγους.

Σε προηγούμενο άρθρο μας είχαμε αναφερθεί στο τι είναι η διαθήκη. Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία οι μορφές διαθήκης που αναγνωρίζονται είναι: Η ιδιόγραφη, η δημόσια και η μυστική, με την δημόσια να δημιουργεί αίσθημα ασφάλειας, καθώς συντάσσεται με δήλωση του διαθέτη ενώπιον του συμβολαιογράφου, παρουσία τριών μαρτύρων και με αυτό τον τρόπο είναι πολύ πιο δύσκολο ν’ αμφισβητηθεί. Σήμερα θ’ αναφερθούμε στους λόγους που μπορεί να προσβληθεί μια διαθήκη και ποιοι έχουν δικαίωμα να προσβάλλουν μια διαθήκη ως άκυρη. Την ακυρότητα μπορεί να προτείνει ο καθένας που έχει έννομο συμφέρον.

Περιπτώσεις περί ακυρότητας της διαθήκης προβλέπονται από τα άρθρα 1719 έως 1757 ΑΚ και ενδεικτικά αναφέρουμε

Η Ιδιόγραφη διαθήκη να μην έχει γραφτεί ολόκληρη με το χέρι του διαθέτη , να μην έχει χρονολογηθεί και υπογραφεί από αυτόν.

  • Ν’ αμφισβητηθεί ο γραφικός χαρακτήρας του διαθέτη , που σημαίνει ότι υπάρχουν υποψίες για πλαστότητα της διαθήκης, οπότε πρέπει ν’ αποδειχθεί αν έχει συνταχθεί από τον ίδιο τον διαθέτη ή όχι.
  • Αν ο διαθέτης βρισκόταν υπό ( πλήρη) δικαστική συμπαράσταση, αν έπασχε από ψυχική και διανοητική διαταραχή, αν δεν ήξερε να διαβάζει και αν ήταν ανήλικος.
  • Αν ο διαθέτης δεν προσδιόριζε ακριβώς τους κληρονόμους. ( π.χ : το σπίτι που κατοικώ το αφήνω στο πολυαγαπημένο μου παιδί ) ενώ είχε τρία παιδιά.
  • Αν δεν είχε συνταχθεί με τις νόμιμες διατυπώσεις όπως αυτές που προβλέπονται από τον Νόμο σε περίπτωση που έχει συνταχθεί σε συμβολαιογράφο.
  • Σε περιπτώσεις που ο διαθέτης έχει πέσει θύμα απάτης, πλάνης ή απειλής κατά την σύνταξη της διαθήκης.
  • Mία πολύ σημαντική κατηγορία μερικής ακυρότητας, είναι η παράλειψη μεριδιούχου , όταν ο διαθέτης αφήνει πχ όλη την περιουσία του σε τρίτους και παραλείπει νόμιμους μεριδιούχους όπως πχ σύζυγο, παιδιά κλπ..

Το δικαίωμα για προσβολή-αμφισβήτηση της διαθήκης, σύμφωνα με το άρθρο 1788 ΑΚ ,πρέπει να ασκείται όσον το δυνατόν πιο γρήγορα, διότι η παραγραφή είναι μόλις 2 έτη, από τη δημοσίευσή της διαθήκης.

[gdlr_notification icon=”icon-telephone” type=”color-border” border=”#99d15e” color=”#000000″]Καλέστε το Δικηγορικό Γραφείο Άρτεμις-Λαβίνια Βασιλοπούλου-Λέφτερ στο 210 3236376 και ένας έμπειρος δικηγόρος θα είναι άμεσα διαθέσιμος να σας λύσει οποιαδήποτε απορία  σας  με εχεμύθεια και ευαισθησία[/gdlr_notification]