Σύμφωνο συμβίωσης. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα.

Το θέμα το παρουσιάζουμε σήμερα επιγραμματικά, καθώς τόσο το γραφείο μας, όσο και πολλοί συνάδελφοι ακόμη δέχονται ερωτήσεις για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προκύπτουν, με τους συντρόφους τους, ,επιλέγοντας να συνυπογράψουν αυτό το έγγραφο. Αν και αρμόδιος είναι ο συμβολαιογράφος, εμείς επιγραμματικά θα παρουσιάσουμε το θέμα και τους λόγους που η συγκεκριμένη σύμφωνο, καλύπτει κοινωνικές ανάγκες.
Η συμφωνία δύο ενήλικων ετερόφυλων προσώπων με την οποία οργανώνουν τη συμβίωσή τους (σύμφωνο συμβίωσης) καταρτίζεται αυτοπροσώπως με συμβολαιογραφικό έγγραφο. “ΝΑΙ” λέει το Συμβούλιο της Επικρατείας στη σύναψη συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης μεταξύ ομόφυλων ζευγαριών, κρίνοντας ότι δεν ανταγωνίζεται τον θεσμό του γάμου και δεν θίγει με οποιονδήποτε τρόπο τη διά του γάμου ιδρυόμενη .και συνταγματικώς προστατευόμενη οικογένεια.
Για τα ετερόφυλα άτομα που δεν επιλέγουν την διαδικασία ενός θρησκευτικού ή πολιτικού γάμου ένας κατά την γνώμη μας εξαιρετικά σημαντικός λόγος ήταν και είναι η οικονομική κρίση και ένας δεύτερος πολύ σημαντικός είναι ότι η λύση του, δεν δημιουργεί όλες τις ψυχοφθόρες δικαστικές εμπλοκές ενός μη συναινετικού διαζυγίου.
Τα παιδιά που γεννιούνται στη διάρκεια ισχύος του Συμφώνου έχουν ακριβώς τα ίδια δικαιώματα όπως αυτά που γεννιούνται κατά τη διάρκεια ενός γάμου.

Η διαδικασία για να φτάσετε στο συμβολαιογράφο είναι η εξής:
• Επικοινωνήστε με τον συμβολαιογράφο που επιλέξατε, κλείστε το ραντεβού σας  και ενημερωθείτε για τα έγγραφα που χρειάζονται.
• Όταν έρθει η ώρα τού ραντεβού σας, ο συμβολαιογράφος θα σας διαβάσει ολόκληρο το σύμφωνο συμβίωσης.. Αν έχετε οποιαδήποτε απορία να ζητήσετε διευκρινήσεις.
• Αφού βεβαιωθείτε ότι όλα έχουν συνταχθεί σωστά σύμφωνα με την βούλησή σας, (και φυσικά την βούληση τού ή της συντρόφου σας), ο συμβολαιογράφος θα σας ζητήσει να μονογράψετε όλες τις σελίδες τού συμφώνου και να υπογράψετε στην τελευταία σελίδα.
•Η ισχύς της συμφωνίας αρχίζει από την κατάθεση αντιγράφου του συμβολαιογραφικού εγγράφου στον ληξίαρχο του τόπου κατοικίας τους, το οποίο καταχωρείται σε ειδικό βιβλίο του Ληξιαρχείου.

Το τεράστιο πλεονέκτημα του συμφώνου συμβίωσης είναι η λύση του!
Το επιλέγουν ζευγάρια που θέλουν να αισθάνονται ότι μπορούν να «φύγουν» από την σχέση, χωρίς να εμπλακούν σε δικαστικές διαμάχες.

Το σύμφωνο συμβίωσης λύεται:

α) με συμφωνία των συμβληθέντων, που γίνεται αυτοπροσώπως με συμβολαιογραφικό έγγραφο,

β) με μονομερή συμβολαιογραφική δήλωση, αφότου αυτή κοινοποιηθεί με δικαστικό επιμελητή στον άλλον και

γ) αυτοδικαίως, αν συναφθεί γάμος είτε μεταξύ των συμβληθέντων είτε μεταξύ ενός από αυτούς και τρίτου.

[gdlr_notification icon=”icon-telephone” type=”color-border” border=”#99d15e” color=”#000000″]Καλέστε το Δικηγορικό Γραφείο Άρτεμις-Λαβίνια Βασιλοπούλου-Λέφτερ στο 210 3236376 και ένας έμπειρος δικηγόρος θα είναι άμεσα διαθέσιμος να σας λύσει οποιαδήποτε απορία  σας  με εχεμύθεια και ευαισθησία[/gdlr_notification]