Χρησικτησία:Τι πρέπει να ξέρουμε.

Επειδή οι ιδιοκτήτες ακινήτων απουσίαζαν ή μετανάστευαν στο εξωτερικό για μεγάλα χρονικά διαστήματα κάποιοι επιτήδειοι επωφελούμενοι από την απουσία τους ήγειραν αξιώσεις επί των ακίνητων τους, προβάλλοντας την χρησικτησία.
Η χρησικτησία είναι ένας πρωτότυπος τρόπος απόκτησης κυριότητας σε ακίνητα και κινητά.

Καταρχάς για να καταλάβουμε τον όρο βλέπουμε από που προέρχεται η λέξη. Χρήση και Κτήση.
Διακρίνεται σε:Τακτική της οποίας προϋπόθεση είναι ο νόμιμος ή (νομιζόμενος)τίτλος καλή πίστη και νομή του ακινήτου για 10 χρόνια, και σε έκτακτη που αφορά τα 20 χρόνια διαρκούς νομής χωρίς να ενδιαφέρει η καλή πίστη και ο νόμιμός τίτλος. Η κτήση κινητού με χρησικτησία απαιτεί την νομή αυτού με καλή πίστη για μια τριετία.
Ήδη η ελληνική πολιτεία προχωρά στην δημιουργία του κτηματολογίου.
Επισημαίνουμε ότι η έννοια – κλειδί για την χρησικτησία είναι η λέξη, «νομή».Στην περίπτωση αυτή ο επωφελούμενος της νομής έχει εξωστρεφή συμπεριφορά.( παράδειγμα : Καλεί κόσμο στον χώρο, τον εκμεταλλεύεται για εμπορικούς σκοπούς, κάνει χωροταξικές αλλαγές κ.λπ. )

Kαλέστε το Δικηγορικό Γραφείο Άρτεμις-Λαβίνια Βασιλοπούλου-Λέφτερ στο 210 3236376 και ένας έμπειρος δικηγόρος θα είναι άμεσα διαθέσιμος να σας λύσει οποιαδήποτε απορία σχετικά.