Η συγκατοίκηση ανθρώπων και ζώων. Τι προβλέπει ο νέος νόμος.

Η περίοδος εγκλεισμού την περίοδο της πανδημίας αποτέλεσε αφορμή, οι άνθρωποι που συγκατοικούσαν και συγκατοικούν με κατοικίδια ν’αντιληφθούν την πολύτιμη και θεραπευτική προσφορά τους. Γνωρίζετε ίσως πολλοί, ότι οι σκύλοι πολλές φορές χρησιμοποιούνται για την καλυτέρευση της ποιότητας ζωής ηλικιωμένων,ως οδηγοί ανθρώπων που έχουν χάσει την όρασή τους,ως διασώστες μετά από ακραία καιρικά φαινόμενα.Στο σημερινό άρθρο θ’ αναφερθώ στον νόμο που αναφέρεται στα δικαιώματα που έχουν οι φροντιστές -ιδιοκτήτες κατοικιδίων σε σχέση είτε με τους γείτονες τους, είτε με τους υπόλοιπους συγκάτοικους όταν μένουν σε πολυκατοικία.Ο νόμος 4830/2021 δεν προβλέπει μέγιστο αριθμό κατοικιδίων που μπορούν να διαμένουν σε πολυκατοικία ή μονοκατοικία αρκεί να τηρούνται συγκεκριμένοι κανόνες από τους ιδιοκτήτες των ζώων.Ωστόσο ο κανονισμός της πολυκατοικίας μπορεί να περιορίσει τον μέγιστο αριθμό των ζώων που επιτρέπονται, μέχρι τα τρία  ζώα ανά διαμέρισμα.

Τι αναφέρει ο νόμος: 

Νόμος 4830/2021 – ΦΕΚ Τεύχος A’ 169/18.09.2021
Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα «AΡΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις.

Άρθρο 15
Διατήρηση ζώων συντροφιάς σε κατοικίες

  1. 1. Επιτρέπεται η διατήρηση δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς σε κάθε κατοικία, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις παρ. 2, 3 και 4.
  2. 2. Στις πολυκατοικίες, που αποτελούνται από τουλάχιστον δύο (2) διαμερίσματα, επιτρέπεται η διατήρηση δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς εφόσον:

(αΔιαμένουν στο ίδιο διαμέρισμα με τον ιδιοκτήτη ή τον ανάδοχό τους ή διαμένουν, δυνάμει ομόφωνης απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των ιδιοκτητών, σε κοινόχρηστους χώρους της πολυκατοικίας, ενδεικτικά στην πυλωτή ή στην ταράτσα, στον ακάλυπτο χώρο και στον κήπο, και εφόσον τηρούνται οι κανόνες ευζωίας, οι υγειονομικές διατάξεις και οι αστυνομικές διατάξεις περί κοινής ησυχίας.

(βΔεν παραμένουν μόνιμα στις βεράντες ή στους ανοιχτούς χώρους του διαμερίσματος.

(γΗ παραμονή στα διαμερίσματα πολυκατοικιών τελεί υπό την επιφύλαξη της τήρησης των κανόνων ευζωίας, των υγειονομικών διατάξεων και των αστυνομικών διατάξεων περί κοινής ησυχίας.

(δ) Εάν πρόκειται για σκύλους ή γάτες, έχουν σημανθεί, καταγραφεί και διατηρούν επικαιροποιημένα στοιχεία στο ΕΜΖΣ, συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού βιβλιαρίου του ζώου.

  1. 3Δεν δύναται να απαγορευθεί η διατήρηση ζώων συντροφιάς με τον κανονισμό της πολυκατοικίας, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ.2.

Με τον κανονισμό μπορεί να περιορίζεται ο μέγιστος αριθμός των ζώων που επιτρέπονται, μέχρι τα τρία (3) ζώα ανά διαμέρισμα. Αλλαγές στον κανονισμό της πολυκατοικίας όσον αφορά τον μέγιστο αριθμό επιτρεπόμενων ζώων ανά διαμέρισμα ισχύουν αφού παρέλθουν δώδεκα (12) μήνες από την ψήφισή τους.

  1. 4. Στις μονοκατοικίεςεπιτρέπεται η διατήρηση ζώων συντροφιάς που έχουν σημανθεί και καταχωρηθεί νομίμως και διατηρούν επικαιροποιημένα στοιχεία στο ΕΜΖΣ, με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι κανόνες καλής μεταχείρισης και ευζωίας των ζώων, καθώς και οι ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις και οι αστυνομικές διατάξεις περί κοινής ησυχίας.
  2. 5. Οι αριθμητικοί περιορισμοί της παρ. 3 ισχύουν μόνο για σκύλους και γάτες. Σε κάθε περίπτωση, και ως προς τα λοιπά ζώα συντροφιάς πρέπει να τηρούνται οι κανόνες ευζωίας, οι ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις και οι αστυνομικές διατάξεις περί κοινής ησυχίας.

 Κλείνοντας να τονίσω ότι το κυρίαρχο στοιχείο στον συγκεκριμένο νόμο είναι η προστασία της ποιότητας ζωής και του δεσποζόμενου ζώου αλλά και των συγκατοίκων με τον ιδιοκτήτη έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ποιότητα ζωής όλων με ειρηνικό τρόπο.

Για υποθέσεις συγκατοίκησης με κατοικίδια,καλέστε το Δικηγορικό Γραφείο Άρτεμις-Λαβίνια Βασιλοπούλου-Λέφτερ στο 210 3236376 και ένας έμπειρος δικηγόρος θα είναι άμεσα διαθέσιμος να σας λύσει οποιαδήποτε απορία σχετικά με εχεμύθεια και ευαισθησία.