Μεγάλη νίκη για τα ζώα.

Το Συμβούλιο της Επικρατείας, έκρινε ότι η σφαγή ζώων στην χώρα μας στο πλαίσιο θρησκευτικών- λατρευτικών τελετών,( χαλάλ – κοσέρ) , χωρίς να έχει προηγηθεί αναισθησία πριν και την οποία επέτρεπε προηγούμενη κοινή υπουργική απόφαση του 2017 είναι παράνομη και αντίθετη τόσο στην Ευρωπαϊκή όσο και την Ελληνική Νομοθεσία. Τόσο η μουσουλμανική όσο και η εβραϊκή θρησκεία, υιοθετούν τελετές σύμφωνα με το οποίο το ζώο «αδειάζει» από αίμα ενώ είναι ζωντανό!

Αξίζει να επισημάνουμε ότι πολλές φιλοζωικές οργανώσεις είχαν στραφεί κατά της υπ’ αριθμ. 951/44337/21.4.2017 του υπουργού Ανάπτυξης και Τροφίμων και του αναπληρωτή υπουργού Ανάπτυξης , με την οποία είχαν καθοριστεί αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1099/2009 , σχετικά με την σφαγή των ζώων στο πλαίσιο θρησκευτικών εκδηλώσεων λατρευτικών τύπων αλλοθρήσκων. Η προσβαλλόμενη Κ.Υ.Α τροποποιήθηκε στην συνέχεια τον επόμενο χρόνο με την υπ’ αριθμό 292/46122/26.3.2018

Το Δ΄ τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας με την υπ’ αριθμό 1751/2021 με προεδρεύοντα τον Σύμβουλο Επικρατείας Ευθύμιο Αντωνόπουλο και εισηγήτρια την σύμβουλο Επικρατείας Χριστίνα Σιταρά, έκανε δεκτή την πρόταση της Πανελλήνιας Φιλοζωικής Περιβαλλοντικής ομοσπονδίας ακυρώνοντας την προηγούμενη ΚΥΑ.

Οι σύμβουλοι Επικρατείας στην εν λόγω απόφασή τους, αφού κάνουν εκτενή αναφορά στο περιεχόμενο του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1099/2009 για την προστασία των ζώων κατά τη θανάτωσή τους, επισημαίνουν ότι η προσβαλλόμενη απόφαση  επιτρέπει στο άρθρο 2 τη σφαγή ζώων στο πλαίσιο των λατρευτικών τύπων χωρίς προηγούμενη αναισθητοποίηση, χωρίς όμως,  Έλληνας  νομοθέτης να σταθμίσει  την υποχρέωση προστασίας των ζώων σύμφωνα με το άρθρο 13 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (“Συνθήκη ΣΛΕΕ”) και της υποχρέωσής  να γίνει σεβαστό, σύμφωνα με  άρθρο 13 του Συντάγματος και το άρθρο 10 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η  θρησκευτική ελευθερία  μουσουλμάνων και εβραίων που ζουν στην Ελλάδα».
Η ΚΥΑ που ψηφίστηκε ακυρώνοντας την προηγούμενη δίνει το δικαίωμα στην διοίκηση να ρυθμίζει την σφαγή των ζώων εξασφαλίζοντας την προστασία από κάθε ταλαιπωρία κατά την σφαγή τους και χωρίς να θίγεται η θρησκευτική ελευθερία των θρησκευόμενων μουσουλμάνων και εβραίων.

Καλέστε το Δικηγορικό Γραφείο Άρτεμις-Λαβίνια Βασιλοπούλου-Λέφτερ στο 210 3236376 και ένας έμπειρος δικηγόρος θα είναι άμεσα διαθέσιμος να σας λύσει οποιαδήποτε απορία  σας  με εχεμύθεια και ευαισθησία.