Οι παππούδες υπόχρεοι στην διατροφή των εγγονών τους.

Το σκεπτικό του Νόμου. 

Η υπ αρ. 63/2020 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών πριν μερικούς μήνες δικαίωσε μητέρα η οποία προσέφυγε κρίνοντας ότι με δεδομένο ότι δεν μπορούσε λόγω ανεργίας ο πατέρας του παιδιού με τον οποίο φυσικά είχε χωρίσει να πληρώνει την διατροφή, υπόχρεος ήταν ο παππούς ( πατέρας του πατέρα).

Η απόφαση του δικαστηρίου έκρινε ότι «εάν οι γονείς αδυνατούν για οποιοδήποτε λόγο να πληρώσουν την διατροφή, υποχρεωμένοι είναι οι γονείς αυτών, (παππούς, γιαγιά). Πιο συγκεκριμένα εάν αμφότεροι οι γονείς αδυνατούν να συνεισφέρουν για την διατροφή των παιδιών τους,  τότε υποχρεούνται να συνεισφέρουν οι παππούδες και γιαγιάδες σε ίσα μέρη για διατροφή του εγγονού τους, στην έκταση που αυτή δεν μπορεί να καλυφθεί από τις δυνάμεις έστω και του ενός από τους γονείς του. Με την σειρά τους οι εναγόμενοι παππούδες ή γιαγιάδες δύνανται να ισχυριστούν ότι οι δυνάμεις, έστω και του ενός, γονέα επαρκούν για τη διατροφή του ανηλίκου ή ότι υπάρχουν και άλλοι ανιόντες του ίδιου βαθμού και ότι, συνεπώς, αυτοί οφείλουν μέρος μόνον της διατροφής κατόπιν επιμερισμού της σε τόσα μέρη, όσοι και οι ζώντες ανιόντες του ίδιου βαθμού.

σχετικά άρθρα του Α.Κ , 1489 και 1490

Kαλέστε το Δικηγορικό Γραφείο Άρτεμις-Λαβίνια Βασιλοπούλου-Λέφτερ στο 210 3236376 και ένας έμπειρος δικηγόρος θα είναι άμεσα διαθέσιμος να σας λύσει οποιαδήποτε απορία σχετικά με τo Οικογενειακό Δίκαιο